Członkostwo

Członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia
może zostać każda osoba  zainteresowana tematyką przewlekłego zmęczenia.

CZŁONKOSTWO WIĄŻE SIĘ Z SZEREGIEM PRZYWILEJÓW:

  • Niższa opłata rejestracyjna podczas konferencji organizowanych przez PTBnZPZ
  • Dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych na stronie www.ptcfs.pl przeznaczonych tylko dla członków PTBnZPZ
  • Prawo do ubiegania się o stypendia fundowane przez PTBnZPZ
  • Prawo do uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Walnego PTBnZPZ, wyborach Prezesa i Zarządu PTBnZPZ, jak i do kandydowania na te stanowiska
  • Certyfikat członkostwa (na życzenie)

WYSOKOŚĆ SKŁADKI:

Niezależnie od posiadanej specjalizacji i wykonywanego zawodu  wszyscy członkowie PTBnZPZ
zobowiązani są do opłacenia składki rocznej w wysokości 100,00 zł.

DLA CZŁONKÓW
TOWARZYSTWA