Aktualności

« Wróć do aktualności

CONFERENCE FATIGUE 2018

PIERWSZA W POLSCE MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA TEMATYCE PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA !!

ORGANIZATORAMI spotkania jest zespół naukowo-badawczy COLLEGIUM MEDICUM IM. L. RYDYGIERA W BYDGOSZCZY Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a patronat objęło Polskie Towarzystwo Badań nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia CFS/ME.

Jest to PIERWSZA W POLSCE konferencja poświęcona medycznym i psychospołecznym aspektom przewlekłego zmęczenia. Wielowymiarowa problematyka PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA I ZESPOŁU PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA CFS/ME jest szeroko znana w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii czy Wielkiej Brytanii. Stanowi przedmiot wielu szeroko zakrojonych badań naukowych. Niestety, w Polsce problem przewlekłego zmęczenia nie jest właściwie dostrzegany, mimo że oczekiwania i potrzeby pacjentów są ogromne. Leczenie i poprawa jakości życia osób dotkniętych tym szczególnie trudnym problemem, wymaga interdyscyplinarnego podejścia i ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że nasza konferencja przyczyni się do uwrażliwienia środowiska medycznego na problem przewlekłego zmęczenia i zintegrowania środowiska naukowego na rzecz podjęcia wspólnych inicjatyw badawczych.

KOMITET HONOROWY:

  • Prof. Julia L. Newton Newcastle University
  • Prof. Małgorzata Tafil-Klawe – Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia CFS/ME; Collegium Medicum UMK

KOMITET NAUKOWY:

  • Dr hab. Paweł Zalewski – Przewodniczący; Collegium Medicum UMK
  • Prof. Jacek J. Klawe Collegium Medicum UMK
  • Prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Prof. Jacek Przybylski Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Dr hab. Maciej Siński Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Dr hab. Justyna Drzał-Grabiec Uniwersytet Rzeszowski
  • Dr Karl Morten Oxford University
  • Dr Gabrielle Murphy Fatigue Service, Royal Free London

BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT KONFERENCJI MOŻNA ZNALEŹĆ RÓWNIEŻ NA FACEBOOK'U -> FATIGUE 2018

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DROGĄ MAILOWĄfatigueconference@gmail.com

OPŁATY:

UDZIAŁ CZYNNY:

- Opłata wczesna: 5 luty – 28 luty 150 zł 

- 29 luty – 8 kwiecień 180 zł

* Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia, studenci do ukończenia 23 r. ż. 150 zł 

UDZIAŁ BIERNY:

- Opłata wczesna: 5 luty - 28 luty 100 zł

- 29 luty - 8 kwiecień 150 zł

Numer rachunku bankowego: 47 1240 6478 1111 0010 7784 3491

Bank Pekao S.A w Warszawie O/Bydgoszcz

Ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa

Nazwa właściciela konta:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11

87-100 Toruń

PARTNERZY: