Aktualności

« Wróć do aktualności

Biomarkery w CFS/ME

W dniach 27-30.10.2016 r. odbyła się The International Association for Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis (IACFS/ME) 12th International Clinical and Research Conference.

Podczas konferencji zwrócono szczególną uwagę na istotę zaburzeń metabolicznych, immunologicznych, autonomicznego układu nerwowego oraz udział stresu oksydacyjnego w patofizjologii Zespołu Przewlekłego Zmęczenia.

Profesor J. Montoya (Stanford University, California) przedstawił wyniki badań naukowych, w których wzięło udział 192 pacjentów z Zespołem Przewlekłego Zmęczenia oraz 392 osoby zdrowe. W grupie pacjentów z CFS zaobserwował istotnie podwyższone stężenie cytokin prozapalnych, co ponadto korelowało z ciężkością objawów.

Wyniki innych badań, prezentowane przez Doktora K. L. DeMeirleir'a (Nevada Center for Biomedical Research in Reno, Nevada), obejmujące 140 osób z Zespołem Przewlekłego Zmęczenia wskazują znaczące różnice dla czterech specyficznych parametrów immunologicznych w próbkach krwi żylnej (prostaglandyny E2, interleukiny 8, CD14  i CD57 +) w porównaniu do osób zdrowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.medscape.com/viewarticle/871552#vp_2