Aktualności

« Wróć do aktualności

PTCFS

Mamy przyjemność poinformować, że w czerwcu 2016 roku powstało w Polsce nowe stowarzyszenie – Polskie Towarzystwo Badań nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia. Jego celem jest praca naukowa we wszystkich dziedzinach życia, a w szczególności badania nad procesami przewlekłego zmęczenia. Towarzystwo inicjuje, popiera i rozwija badania naukowe, a w szczególności te z nich, które wiążą się z poznaniem procesów diagnostyki i terapii zespołu przewlekłego zmęczenia (CFS/ME), przewlekłego zmęczenia i przetrenowania o zróżnicowanej etiologii oraz optymalizacji treningu fizycznego.