Polskie Towarzystwo Badań nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia
powstało w czerwcu 2016 roku w Bydgoszczy. Celem głównym Towarzystwa jest praca naukowa we wszystkich dziedzinach życia, a w szczególności badania nad procesami przewlekłego zmęczenia. Towarzystwo inicjuje, popiera i rozwija badania naukowe, a w szczególności te z nich, które wiążą się z poznaniem procesów diagnostyki i terapii zespołu przewlekłego zmęczenia (CFS/ME), przewlekłego zmęczenia i przetrenowania o zróżnicowanej etiologii oraz optymalizacji treningu fizycznego. Ponadto celem zasadniczym Towarzystwa jest stworzenie w przyszłości polskich wytycznych i algorytmów postępowania w diagnostyce i leczeniu CFS/ME.

Polskie Towarzystwo Badań
nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia (CFS/ME) 

UL. DR. W. BARANOWSKIEGO 40
85-485 BYDGOSZCZ

email: biuro@ptcfs.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY